Щодо набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

8.02.2019

    31 січня 2019 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою України 17 січня 2019 року Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості  релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи» № 2673-VIІІ (далі - Закон), метою якого є забезпечення представників релігійної громади правом визначати її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) а також правом на вільну зміну цієї підлеглості.

    Шляхом внесення змін до статей 8, 14, 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», а також до статей 1, 3, 9, 16, 17, 29 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Законом закріплені правові механізми зміни релігійною організацією своєї підлеглості діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням), гарантії захисту майнових прав членів релігійних громад, спрощення процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи.

    Звертаємо увагу на те, що зміна підлеглості релігійної громади не впливає на зміст права власності та інших речових прав таких релігійних громад, крім випадку, встановленого статтею 18 Закону.

    Зокрема, Законом забороняється до завершення процедури зміни підлеглості у канонічних і організаційних питаннях вчиняти будь-які дії, наслідком яких може стати відчуження майна релігійної організації, зокрема його продаж, обмін, застава, встановлення іпотеки, безоплатна передача у власність та управління інших осіб.

    При цьому для цілей державної реєстрації процедура зміни підлеглості релігійної громади розпочинається з дати оприлюднення відповідного рішення на офіційному веб-сайті органів, визначених у частині другій розділу II «Прикінцеві положення» Закону, та завершується внесенням змін до статуту (положення) релігійної організації, що оформлюється згідно з вимогами Закону, а в необхідних випадках також відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

    У зв’язку з цим, державним реєстраторам при прийнятті рішень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно необхідно враховувати вказані обмеження, встановлені Законом.

   З набранням чинності Законом суб’єктами державної реєстрації юридичних осіб - релігійних організацій визначено центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації. Вказані органи державної влади з часу набрання чинності Законом забезпечуватимуть також зберігання реєстраційних справ релігійних організацій, у зв’язку з чим необхідно невідкладно організувати роботу з передачі новим суб’єктам державної реєстрації відповідних реєстраційних справ.


TIME:0.102
QUERIES: 35