Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

     Процедуру повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів визначає Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (далі – Порядок) та наказ Міністерства юстиції України «Про визначення відповідальних підрозділів за здійснення контролю за справлянням надходжень до державного бюджету» від 25.04.2016 № 1216/5 (далі – Наказ).

     Підпунктом 1 пункту 2 Порядку визначено, що орган, що контролює справляння надходжень бюджету, забезпечує відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів, платежів та інших доходів згідно з переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.

     Відповідно до ч. 2 Наказу, відповідальним за здійснення контролю за справлянням надходжень до державного бюджету за кодами 22010300 (адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), 22012600 (адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень), 22012700 (плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та 22012900 (плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) є головні територіальні управління юстиції в областях та місті Києві.

     Таким чином, Головні територіальні управління юстиції в областях та місті Києві приймають рішення про повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, за вищевказаними кодами.

     Повернення помилково перерахованих коштів здійснюється на підставі п.5 розділу 1 Порядку шляхом подання платником до органу Казначейства подання від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету разом з заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

     Так, для підготовки подання по поверненню коштів до Головного територіального управління юстиції у Житомирській області необхідно подати:

     - заяву про повернення коштів з обов’язковим зазначенням: обґрунтування необхідності повернення коштів (обов’язково вказавши чи кошти є помилково зарахованими, чи надміру зарахованими); найменування платника (суб’єкта господарювання)для юридичних осіб – код ЄДРПОУ, для фізичних осіб – ідентифікаційний код (у разі відсутності – серія та номер паспорта та відмітка про відсутність коду), номеру контактного телефону та адреси; суми платежу, що підлягає поверненню;

     Підготовлена заява подається (направляється) разом з копією документа про переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету (квитанція банку, платіжне доручення із відміткою банку). Копія має бути придатна для сприйняття її змісту.

Файли до розділу:

TIME:0.093
QUERIES: 35