Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

   

Процедуру повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів визначає Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013. № 787 (далі – Порядок) та Постанова КМУ (далі – Постанова) від 16.02.2011 року № 106

Згідно п. 5 Порядку повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка набрала законної сили.

Підпунктом 1 пункту 2 Постанови органи, що визначені у її додатку, контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів, платежів та інших доходів згідно з переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до додатку Постанови (в чинній редакції), коди класифікації - 22010300, 22010900, 22011800, 22012500, 22012600, 22012700, 22012900, 22160000 контролюють справляння надходжень бюджету центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування, які є відповідальними за надання адміністративних послуг та/або до сфери управління яких належить підприємства, установи і організації, що відповідно до закону мають повноваження надання платних адміністративних послуг.

Потрібно зазначити, що Міністерство юстиції України контролює справляння надходжень бюджету за  кодами класифікації - 21080500, 21080600, 21080800, 21081100, 21081300, 22070000, 22090100, 22090200, 24010000, 24010100, 24010200, 24010300, 24010400, 50080100 за виконавчими документами, які перебувають/перебували на виконанні, 22010300, 22012600, 22012700, 22012900 у разі надання послуг у сферах державної реєстрації нотаріусами.         

У зв’язку з вищезазначеним, повідомляємо, що підготовка подання про повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету за доданим платіжним дорученням не входить до компетенції Головного територіального управління юстиції у Житомирській області.

Файли до розділу:

TIME:0.084
QUERIES: 35