Платність та безоплатність в сфері державної реєстрації громадських формувань

п/п

Назва адміністративної послуги**

Розмір реєстраційного збору за Законом

Розмір *

 

За проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб 

1

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою (крім громадських та благодійних організацій)

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

530 грн

2

за державну реєстрацію змін до відомостей про громадську чи благодійну організацію

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

180 грн

 

За надання відомостей з реєстраційної справи 

1

надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

120 грн

2

за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

90 грн

 

За проведення  реєстраційних дій щодо громадських формувань

 

1

державну реєстрацію політичної партії

140 прожиткових мінімумув для працездатних осіб

240 000 грн

2

державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

490 грн

3

державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки;

0,14 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

250 грн

4

державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки;

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

120 грн

5

державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об'єднання організації роботодавців;

0,06 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

110 грн

*Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року (1762 грн.), в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень

 ** За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"  

 За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об'єднання, професійної спілки, їх організацій або об'єднання, благодійної організації, постійно діючого третейського суду та символіки об'єднань адміністративний збір не справляється. Також не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об'єднання.

 Крім того, законодавчо закріплено звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у зв’язку з внесенням змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами. 

 
 


TIME:0.096
QUERIES: 35