Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

 

 

Відповідно до пункту 12 розділу 5 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта (паспортного документа) і документів, що підтверджують родинні стосунки, за правилами та в порядку, передбачених Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064, та Інструкцією з ведення Реєстру.

 Відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Фізична  особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей  про  себе  та  про своїх  родичів  за  умови  пред'явлення  паспорта  або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. 
     Витяг  з  Реєстру  про  державну реєстрацію народження дитини може  видаватися  її  батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини),  а  також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони  здоров'я,  навчального  або  іншого  дитячого закладу, де постійно   перебуває   дитина.   У  цьому  разі  зазначений  витяг представникові    відповідного    закладу   видається   за   умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа. 
     Батькові, матері,  усиновлювачеві  дитини,   які   позбавлені батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини не видається. 
     Право на  отримання  витягу  з  Реєстру  мають   представники фізичної особи. 
      Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається: 
     другому з подружжя,  а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам,  дідові,  бабі  та  іншим  родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що  підтверджують  родинні  чи  сімейні  стосунки;  
     спадкоємцям померлої  особи,  якщо  родинні  стосунки  та/або право  на  спадкування  підтверджуються  документально,  за  умови пред'явлення паспорта або паспортного документа; 
     особі, що згідно з договором  особистого  страхування  життя, укладеним  у  фінансовій установі,  утвореній відповідно до Закону України  "Про   страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа; 
     особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа. 
      Для отримання витягу з  Реєстру  реєстраторові  подається заява,  у  якій  зазначається  одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру: 
     прізвище, ім'я та  по  батькові,  дата  та  місце  народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит; 
     серія  і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі; 
     реєстраційний номер,   за   яким    зареєстровано    внесення відомостей про акт цивільного стану. 
     До заяви  додається  документ  про  внесення  плати за видачу витягу з Реєстру. Плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні. 

Відповідно до Інструкції з ведення державного реєстру актів цивільного стану громадян. Витяг з Реєстру видається реєстратором незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

На письмову заяву фізичної особи, видаються:

а) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України;

б) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

в) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті;

г) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища;

ґ) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу;

д) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя;

е) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію розірвання шлюбу;

є) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові);

ж) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України;

з) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін у зв'язку з усиновленням;

и) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін до актового запису цивільного стану;

і) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію встановлення батьківства.

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію встановлення батьківства видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про встановлення батьківства;

ї) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану;

й) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення.

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про усиновлення.

 Для отримання допомоги при народженні дитини, а також для отримання допомоги на поховання при державній реєстрації народження та смерті видаються відповідно:

а) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження для виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини;

б) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

Заява (запит) про надання витягу з Реєстру подається заявником особисто або шляхом надсилання поштою.

 Фізична особа під час особистого подання заяви  про надання витягу з Реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.

Для отримання витягів з Реєстру про своїх родичів на підставі метричних записів, які були складені понад 75 років тому, але включені до об’єднаних книг, загальний строк зберігання яких у відділі ще не минув, фізична особа не пред’являє документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.

У разі подання заяви  про надання витягу з Реєстру уповноваженою особою пред’являється документ, що підтверджує її повноваження.

 Під час подання фізичною особою заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру шляхом надсилання поштою справжність підпису на ній заявника, а також вірність копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, засвідчуються відповідно до Закону України «Про нотаріат».

У цьому випадку документи надсилаються поштою з описом вкладення.

У разі виявлення невідповідностей між документами, що були надіслані поштою, з описом вкладення до них, а також у разі відсутності копії паспорта громадянина України (паспортного документа) або документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, про внесення плати за видачу витягу з Реєстру реєстратор повертає заяву (запит) про надання витягу з Реєстру разом з документами, що додаються до неї, поштою з описом вкладення.

Відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у документах, поданих для надання витягу з Реєстру, несе фізична особа.

 

 

 


TIME:0.073
QUERIES: 35